ICHES-IDU 2020 Katılımı .

Dr. Öğr. Üyesi Songül DURAN  20-21 Haziran 2020 tarihleri arasında online olarak gerçekleştrilen İzmir Demokrasi Üniversitesi Uluslararası Sağlık Bilimleri Kongresi 2020’ye (ICHES-IDU 2020) iki sözel sunu ve iki oturum başkanlığı ile katılmış ve kongre düzenleme kurulunda yer almıştır.