MiSYON

Yüksekokulumuz, ülkemizin sağlık alanındaki gereksinimleri doğrultusunda ve evrensel değerler ışığında bilim ve teknoloji ile özdeşleşmiş, ülkemizdeki ve dünyadaki bilimsel gelişmeleri yakından takip eden, insan haklarına saygılı, ekip çalışmasını ve disiplinler arası işbirliğini benimseyen, araştırmacı ve yenilikçi, eleştirel düşünebilen, mesleki bilgi ve becerileri ile donanımlı sağlık profesyonellerini yetiştirmeyi görev edinmiştir. 

VİZYON

Sağlık sektörünün ihtiyaç duyacağı programlar doğrultusunda insan sağlığını biyolojik ve toplumsal yönlerden olumlu yönde etkileyecek özgün projeler üreten, yaratıcılığı ve üretkenliği ön plana çıkaran, sağlık alanında farkındalık oluşturan, akademik olarak ulusal ve uluslararası alanlarda tanınan ve saygı duyulan bir meslek yüksekokulu olmaktır.        

YÖNETİM


Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulumuzun yönetiminde Meslek Yüksekokulu Müdür Vekili olarak Doç. Dr. Öğretim Üyesi Nurdan ERDOĞAN görev yapmaktadır.BÖLÜMLER