Meslek Yüksekokulu öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Songül Duran'ın Uluslararası SCI-Expanded endeksli Perspectives in Psychiatric Care dergisinde makalesi yayınlanmıştır

Dr. Öğr. Üyesi Songül DURAN  "Postpartum Specific Anxiety Scale (PSAS): Reliability and validity of the Turkish version" başlıklı makale ile Türkçe Postportum Kaygı Ölçeğini Türkçeye kazandırmıştır. Makale SCI-Expanded endeksli Perspectives in Psychiatric Care dergisinde yayınlanmıştır.