Meslek Yüksekokulu öğretim üyemiz Dr. Öğr. Üyesi Songül Duran'ın Uluslararası SSCI endeksli Scandinavian Journal of Caring Sciences dergisinde makalesi yayınlanmıştır

Dr. Öğr. Üyesi Songül DURAN’ın " The relationship between breastfeeding attitudes and perceived stress levels of Turkish mothers" başlıklı makalesi SSCI indeksli Scandinavian Journal of Caring Sciences dergisinde 2020 Haziran ayında yayınlanmıştır.